Arbeid

En dan is er het moment van de geboorte, een overweldigende en intense ervaring waarbij je iemand nodig hebt die jou en je partner ondersteunt, aanmoedigt en bevestigt. De vroedvrouw is dé aangewezen persoon om jullie te coachen doorheen de unieke weg van ouders worden. De plaats van geboorte is jouw keuze.

Thuisbevalling

Indien je graag thuis bevalt, bekijken we samen met jou en je gynaecoloog of dit binnen de mogelijkheden valt. Onze criteria zijn hiervoor erg scherp, alle parameters dienen ideaal te zijn. We zullen er alles aan doen om je hierin zo goed mogelijk te begeleiden.  

Ziekenhuisbevalling

Misschien kies je ervoor om je tijdens de weeën thuis te laten opvolgen door de vroedvrouw. Zij zal in afspraak met de gynaecoloog de arbeid opvolgen. Dit heeft als voordeel dat je pas naar het ziekenhuis gaat als je echt goed in arbeid bent. Bovendien kan je de arbeid of toch een deel ervan in je vertrouwde omgeving doormaken. Wij observeren tijdens dit proces het fysieke welzijn van mama en baby en geven emotionele en praktische ondersteuning aan mama en partner. We houden toezicht op het normale verloop van de arbeid en bepalen, samen met jullie, het moment om te vertrekken naar het ziekenhuis. 

Als we je thuis hebben begeleid tijdens de arbeid, kunnen we dit ook verder doen in het ziekenhuis. Deze prestatie wordt dan niet terugbetaald door je mutualiteit. We verduidelijken de mogelijkheden graag in een gesprek.