Vroedvrouwen Waasland

( Visie gebaseerd op de visie van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen  VBOV vzw)

Vroedvrouwen Waasland  onderschrijft de visie van de International Confederation of Midwives (ICM) en ondersteunt de Europese rechten van de mens waarbij de keuzevrijheid van de persoon wordt gerespecteerd wat betreft de plaats van geboorte.

Vroedvrouwen Waasland  zien zowel de zwangerschap, de arbeid, de bevalling en de kraamperiode als normale fysiologische levensgebeurtenissen. Interventies dienen gebruikt te worden bij een gegronde indicatie. Evidence based informatie dient geïmplementeerd te worden in de zorg. De nadruk dient op veilige zorg te liggen met menselijke en sociale ondersteuning.  

Vroedvrouwen Waasland  wil een evenwicht bieden t.o.v. de gemedicaliseerde verloskunde. Doorgedreven medicalisering vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de start van nieuw leven, voor de vrouw, haar  pasgeborene  en haar familie en dit in de hele wereld; dit leidt tot lange termijn gevolgen  voor hun gezondheid en welzijn.

Binnen haar visie wil Vroedvrouwen Waasland  erkenning geven aan het fenomeen “Too Much Too Soon “(TMTS) welke een routine over-medicalisering van een normale zwangerschap en bevalling beschrijft en tevens ook “Too Little Too Late” (TLTL), waarbij een tekort aan mogelijke interventies een bedreiging vormt voor de gezondheid van vrouwen, hun pasgeborenen en hun families in ontwikkelingslanden maar ook in ontwikkelde landen zoals in onze regio’s – probleem met opvang van vluchtelingen e.d.

Om deze reden zet Vroedvrouwen Waasland zich in via het project “De Kiem” voor een goede zorg aan te bieden aan kansarmen binnen de regio.  

Vroedvrouwen Waasland wil  de toekomstige ouders objectief en correct informeren. Zij zullen met meer kennis en inzicht een geïnformeerde keuze kunnen maken wat betreft geboortezorg. De Engelse term  ‘empowering’ van de toekomstige en jonge ouders is hier op zijn plaats.

Vroedvrouwen Waasland draagt persoonlijke zorg hoog in het vaandel.  De vroedvrouw die de intake doet zal de zorg verder opnemen.  Enkel indien verlofnames/afwezigheden  of na expliciete vraag wordt er doorverwezen naar een andere collega uit de praktijk.

Binnen de praktijk zijn er ook andere zorgverleners betrokken. Dit zijn onze geprefereerde partners in de zorg met uiteraard de volledige keuzevrijheid van zorgverlener.

Lees hier meer over het team van Vroedvrouwen Waasland.